Moduły przysłon okiennych

Moduł nastawnika pomieszczenia z pomiarem temperatury

Moduł nastawnika pomieszczenia

Protokół ten jest znacznie tańszy i łatwiejszy w obsłudze w porównaniu do EtherCAT przy czym jego dobrze znane wady opisane w Raporcie nr 1 nie są w tym przypadku istotne – głównie z powodu, że w zastosowanej aplikacji pracują tylko 2 urządzenia na magistrali, które z natury są zlokalizowane blisko ciebie. Całą para urządzeń (nastawnik + kontroler pomieszczeniowy) współpracuje już w przyjętym standardzie EtherCAT p&p

Montaż

EZD - Sterowanie żaluzjami

Blinds Module

Moduł został wyposażony w elektryczne zabezpieczenie przed wysterowaniem obu kierunków. W przypadku wysterowania jednocześnie dwóch kanałów (przypadek b)) na złączu wyjściowym wysterowany jest tylko kanał pierwszy ponieważ wszystkie styki przekaźnika K2 zostały odłączone od zasilania.

Montaż