Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie stworzenia otwartego systemu core wraz z oprogramowaniem dla każdej wielkości instalacji automatyki budynkowej: CMS/BMS/HMS.

4

4Automation Sp. z o.o. realizuje projekt:

"Stworzenie innowacyjnego systemu CMS dla potrzeb inteligentnego budownictwa" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 znajdują się na stronie www.mazowia.eu