Moduł zarządzania rejestratorem z obsługą playera

Moduł integracyjny

W ramach realizacji funkcjonalności stworzono węzły systemu operacyjnego nazwane CameraServer loop oraz CameraServer control umożliwiające konfigurację i obsługę zewnętrznego serwera kamer IP.


Moduły integracyjne operują na dużych strumieniach danych, a jednocześnie nie wymagają realizacji ścisłych zależności czasowych, jak w przypadku modułów sterujących. Integrowane urządzenia posiadają wbudowany port sieciowy Ethernet, który umożliwia ich łatwą integrację na poziomie Systemu Operacyjnego.

Sterownik, na którym pracuje System Operacyjny jest wyposażony w tego typu port, który służy do komunikacji z aplikacjami mobilnymi oraz oprogramowaniem konfiguracyjnym. Oznacza to, że nie jest konieczne opracowywanie dedykowanych płytek aplikacyjnych służących do integracji tych modułów.

Dlatego zdecydowano się na realizację modułów jako dodatkowe bloki funkcjonalne Systemu Operacyjnego, komunikujące się z systemami zewnętrznymi bezpośrednio za pomocą protokołów IP. Rozwiązanie takie cechuje uproszczenie docelowej instalacji inteligentnej. W konsekwencji oznacza to mniejszą awaryjność i niższy koszt wykonania instalacji.

Realizowane funkcje