Moduł systemu Video – multiroom wideo z obsługą playera

Moduł integracyjny

W ramach realizacji funkcjonalności stworzono węzeł Systemu Operacyjnego umożliwiający sterowanie i monitorowanie statusu amplitunera firmy ONKYO.

W przyszłości węzeł ten można wykorzystać jako bazę do integracji urządzeń innych marek. Wybrany amplituner posiada wiele stref audio oraz video, co pozwala w pełni osiągnąć ideę obsługi systemu AV Multiroom.

W ramach realizacji funkcji sterowania playerem, wykonano węzeł Systemu Operacyjnego, który integruje player Apple TV.


Moduły integracyjne operują na dużych strumieniach danych, a jednocześnie nie wymagają realizacji ścisłych zależności czasowych, jak w przypadku modułów sterujących. Integrowane urządzenia posiadają wbudowany port sieciowy Ethernet, który umożliwia ich łatwą integrację na poziomie Systemu Operacyjnego.

Sterownik, na którym pracuje System Operacyjny jest wyposażony w tego typu port, który służy do komunikacji z aplikacjami mobilnymi oraz oprogramowaniem konfiguracyjnym. Oznacza to, że nie jest konieczne opracowywanie dedykowanych płytek aplikacyjnych służących do integracji tych modułów.

Dlatego zdecydowano się na realizację modułów jako dodatkowe bloki funkcjonalne Systemu Operacyjnego, komunikujące się z systemami zewnętrznymi bezpośrednio za pomocą protokołów IP. Rozwiązanie takie cechuje uproszczenie docelowej instalacji inteligentnej. W konsekwencji oznacza to mniejszą awaryjność i niższy koszt wykonania instalacji.

Realizowane funkcje