Moduł systemu komunikacji – intercom audio

Moduł integracyjny

W ramach realizacji funkcjonalności stworzono węzeł Systemu Operacyjnego nazwany VoIPdialer oraz wbudowano oprogramowanie serwera VoIP w System Operacyjny.

Tak skontruowane rozwiązanie możliwia połączenie aplikacji mobilnej lub telefonu zgodnego ze standardem VoIP z systemem operacyjnym (serwerem VoIP), a tym samym realizowanie połączeń głosowych między różnymi urządzeniami końcowymi.


Moduły integracyjne operują na dużych strumieniach danych, a jednocześnie nie wymagają realizacji ścisłych zależności czasowych, jak w przypadku modułów sterujących. Integrowane urządzenia posiadają wbudowany port sieciowy Ethernet, który umożliwia ich łatwą integrację na poziomie Systemu Operacyjnego.

Sterownik, na którym pracuje System Operacyjny jest wyposażony w tego typu port, który służy do komunikacji z aplikacjami mobilnymi oraz oprogramowaniem konfiguracyjnym. Oznacza to, że nie jest konieczne opracowywanie dedykowanych płytek aplikacyjnych służących do integracji tych modułów.

Dlatego zdecydowano się na realizację modułów jako dodatkowe bloki funkcjonalne Systemu Operacyjnego, komunikujące się z systemami zewnętrznymi bezpośrednio za pomocą protokołów IP. Rozwiązanie takie cechuje uproszczenie docelowej instalacji inteligentnej. W konsekwencji oznacza to mniejszą awaryjność i niższy koszt wykonania instalacji.

Realizowane funkcje