ETP - komfort termiczny

Moduł z sygnałem wyjściowym nieciągłym (dwustawne – zał / wył)

Moduł komfortu termicznego

Moduł ETP
Moduł ETP

Moduł został zrealizowany na podstawie płytki aplikacyjnej ETIO jako 2 kanałowy do montażu w puszce.

Został oparty o element przełączające typu triak z optoizolacją na optotriaku z układem przełączania w zerze.– zapobieganie zakłóceniom. Moduł przeznaczony jest do sterowania napędami termoelektrycznymi lub innymi, podobnymi urządzeniami związanymi z komfortem termicznym.

Moduł realizuje podstawowe dwie funkcje termostatu:

  • Grzanie
  • Chłodzenie

W każdym z trybów moduł pracuje jako regulator dwustanowy z regulowaną wartością histerezy.

L.p. Parametr Opis Wartość
1 Symbol ETP -
2 Płytka aplikacyjna ETIO -
3 Przeznaczenie Sterowanie napędami termoelektrycznymi lub innymi, podobnymi urządzeniami związanymi z komfortem termicznym ON / OFF
4 Napięcie   230 V AC
5 Prąd Przy obciążeniu rezystancyjnym 2 A
6 Ilość kanałów   2
7 Montaż Puszka instalacyjna fi 60
8 Zasilanie   EtherCAT p&p
Karta techniczna
Realizowane funkcje
Montaż